XE TẢI VĨNH PHÁT

XE TẢI VĨNH PHÁT 17.9 TẤN 4 CHÂN | XE TẢI 4 CHÂN 17.9 TẤN - 17T9 VĨNH PHÁT

XE TẢI VĨNH PHÁT 17.9 TẤN 4 CHÂN | XE TẢI 4 CHÂN 17.9 TẤN - 17T9 VĨNH PHÁT

Xuất xứ : ISUZU VM -Việt Nam
Giá : 1,790,000,000 đ
XE TẢI 3.5 TẤN VĨNH PHÁT QHR650 THÙNG MUI BẠT | XE TẢI 3T5 VM QHR650

XE TẢI 3.5 TẤN VĨNH PHÁT QHR650 THÙNG MUI BẠT | XE TẢI 3T5 VM QHR650

Xuất xứ : Nhật Bản - Việt Nam
Giá : 490,000,000 đ
XE TẢI VĨNH PHÁT 8.2 TẤN FN129 | XE TẢI 8 TẤN VĨNH PHÁT FN129

XE TẢI VĨNH PHÁT 8.2 TẤN FN129 | XE TẢI 8 TẤN VĨNH PHÁT FN129

Xuất xứ : Nhật Bản - Việt Nam
Giá : 790,000,000 đ